Spring naar hoofd-inhoud

Vacature: Penningmeester

Werkgever: Stichting Steun aan Kinderen Overzee (SAKO)

Werkgeversomschrijving: 

Stichting Steun aan Kinderen Overzee (SAKO) is een stichting met als belangrijkste doelstelling het bieden van hulp aan kinderen in ontwikkelingslanden, specifiek op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. Hierbij maakt Stichting SAKO geen onderscheid in ras, huidskleur of religie. Meer informatie kunt u vinden op onze website www.stichtingsako.nl.

Locatie: Hulst

Functieomschrijving: 

De penningmeester maakt deel uit van een bestuur bestaande uit vijf personen. Naast de specifieke taken die hieronder in het functieprofiel zijn opgenomen, onderschrijft elk bestuurslid de missie en visie van Stichting SAKO en is naast beleidsmatig ook proactief ingesteld. De bestuursleden zijn bereid de stichting zoveel mogelijk te promoten, ook ten aanzien van fondsenwerving.

Functie-eisen: 

De penningmeester van het bestuur

• is verantwoordelijk voor het opstellen van het financiële beleid van de stichting

• is verantwoordelijk voor nationale en internationale betalingen

• stelt de begroting op in samenwerking met het bestuur

• bewaakt de plannen van het bestuur aan de hand van de begroting

• maakt periodieke financiële overzichten ten behoeve van sturing op de begroting

• maakt de jaarrekening (Balans en VenW-rekening); er vindt controle plaats door de kascommissie

• is verantwoordelijk voor de te voeren financiële administratie (o.a. donateursoverzicht bijhouden)

• leest mee met vergaderstukken in samenwerking met de voorzitter en secretaris

Voor de functie is het belangrijk dat de penningmeester gemotiveerd is de professionaliteit van Stichting SAKO voort te zetten en dat er enige ervaring is met het werken/besturen van kleine stichtingen. Betrokkenheid bij ontwikkelingssamenwerking in het algemeen of specifiek met landen als Bangladesh is een aanbeveling. De beschikking over een breed netwerk (overheid, bedrijfsleven etc.) dat aangewend kan worden ten bate van de stichting is een pre. Een open houding, bereidheid tot samenwerking en nauwgezetheid zijn belangrijke voorwaarden. Het bestuur vergadert gemiddeld twee keer per jaar.

Contact

Naam: Inès van Pamelen-Verwilghen

Telefoonnummer: 0114-311292

E-mailadres: inesvanpamelen@live.nl