Spring naar hoofd-inhoud

Wie we zijn

Vrijwilligerinhulst.nl is een initiatief van Stichting Hulst voor Elkaar.

Bekijk de video en maak kennis.

We zijn een maatschappelijke ondernemende organisatie, die de inwoners van de gemeente Hulst adviseert en ondersteunt op het gebied van welzijn, zorg, bewegen en opvoeden. Deze ondersteuning is laagdrempelig, preventief, cliëntgericht, onafhankelijk en voor alle leeftijden. We werken met een professioneel team van ongeveer vijftig medewerkers. 

Aanspreekpunt
Stichting Hulst voor Elkaar is er voor iedereen in de gemeente die advies en ondersteuning nodig heeft op het gebied van zorg en welzijn. We zijn het eerste aanspreekpunt, om vervolgens de weg te wijzen.

We brengen Hulst letterlijk in beweging door middel van sport en bewegingsprojecten voor jong en oud. We organiseren projecten die het welzijn in de samenleving bevorderen en we zijn een belangrijke schakel voor het vrijwilligerswerk, maatschappelijke stages en mantelzorg. We brengen mensen en stichtingen bij elkaar en zijn een verbindende factor op het gebied van buurtwerk. 

Daarnaast zijn we adviserend en ondersteunend op het gebied van zorg en dienstverlening, zoals maatschappelijk werk, jongerenwerk en andere vormen van hulpverlening. Ook beheren wij twee ontmoetingscentra: Ontmoetingscentrum de Lieve in Hulst en dorpscentrum Binnendéur in Kloosterzande.

Waar we voor staan

  • een inclusieve samenleving waarin iedereen op eigen wijze kan meedoen;
  • een kansrijke omgeving, waar kinderen en jongeren zich op een verantwoorde manier kunnen ontwikkelen;
  • een gezonde leefstijl;
  • dorpen en buurten waarin iedereen kan meedoen, sociaal afhaken wordt voorkomen en waar mensen hun betrokkenheid en solidariteit in de praktijk kunnen brengen;
  • ondersteuning van kwetsbare medemensen, waarbij we hen helpen om zo lang mogelijk zelfstandig en veilig (in hun eigen omgeving) te leven en om te participeren in de samenleving;
  • verbinding tussen mensen en tussen mensen en instanties.