Spring naar hoofd-inhoud

Gedragsregels

Stichting Hulst voor Elkaar vindt een veilige, respectvolle omgeving voor iedereen erg belangrijk. Daarom zijn er voor onze organisatie gedragsregels, die ervoor zorgen om elke vorm van ongewenst gedrag te voorkomen.

  • We hebben respect voor elkaar en gaan ook zo met elkaar om.
  • We houden rekening met elkaars grenzen.
  • We roddelen of pesten niet.
  • Wat mij in vertrouwen wordt vertelt, deel ik niet.
  • We maken geen onderscheid, sluiten niemand uit op grond van uiterlijk, ras, godsdienst, geslacht, seksuele geaardheid of levensovertuiging.
  • We houden rekening met het privĂ©leven van anderen en houden gepaste afstand.
  • We helpen elkaar om ons aan deze afspraken te houden en doen dit door zo nodig mensen te herinneren aan deze gedragsregels. Zo nodig melden we bij ons aanspreekpunt of het bestuur van Stichting Hulst voor Elkaar.