Spring naar hoofd-inhoud

Veilig en gezond werken

Goed verzekerd

Gaat er tijdens je vrijwilligerswerk iets mis, en is er schade aan of verlies van eigendommen van een ander of van jezelf? In eerste instantie verhaal je de schade op je eigen verzekering. Als dit wordt afgewezen, dan kun je een beroep doen op het verzekeringspakket (WA en ongevallen) van onze Stichting. Rijd je met je eigen auto voor Stichting Hulst voor Elkaar en vervoer je als vrijwilliger personen? Dan moet je in het bezit zijn van een ongevallen inzittendenverzekering. 

Aansprakelijkheid

Stichting Hulst voor Elkaar is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van vrijwilligers. We vertrouwen erop dat je zorgvuldig omgaat met supllen en goederen die aan je zorgen zijn toevertrouwd. Meld incidenten aan de coördinator Vrijwilligerswerk, via vrijwilligerswerk@hulstvoorelkaar.nl of telefonisch: 0114 – 684700. Neem geen legitimatiebewijzen, betaalpassen of geld van deelnemers bij wie u vrijwilligerswerk doet, in bewaring, tenzij dit expliciet is opgenomen in je vrijwilligersovereenkomst.

Werkomstandigheden

Net zoals medewerkers van onze Stichting hun werk op een veilige en gezonde manier moeten kunnen doen, geldt dat ook voor onze vrijwiligers. Wij doen daar onze uiterste best voor. Heb je een vraag, klacht of opmerking? Neem contact op met Mariska Sijs (coördinator Vrijwilligerswerk). Zij is bereikbaar via vrijwilligerswerk@hulstvoorelkaar.nl of telefonisch: 0114 – 684700.

Geheimhouding

Als je vrijwilliger bent, heb je geheimhoudingsplicht tijdens de duur van en na je vrijwilligersovereenkomst. Het kan gebeuren dat je vertrouwelijke informatie ter ore komt en daar dien je verantwoordelijk mee om te gaan. Schend je deze afspraak, dan kan Hulst voor Elkaar de vrijwilligersbijeenkomst onmiddellijk beëindigen en kan de Stichting je een schadevergoeding vorderen.

Privacy

Stichting Hulst voor Elkaar gaat vertrouwelijk om met je persoonsgegevens. Omdat je vrijwilligerswerk bij ons doet, registreren we een aantal van je persoonlijke gegevens. Wil je meer lezen over onze Privacyverklaring? Kijk dan op https://www.hulstvoorelkaar.nl/contact.